Keramika

středa • 15.40 – 17.15
Keramická dílna - Lány (LÁNY – Bohunice, Lány 3)

Prostorová tvorba z hlíny
Pro méně i více pokročilé zájemce - práce ve skupinách podle pokročilosti.
Modelování, dekorování, práce s hlínou v kombinaci s jinými materiály, práce na delších projektech. Kroužek je určen školním dětem.

První hodina: středa 5.10.2016

Věkový rozsah: 8–14 let

Kapacita kroužku: 10

Volná místa: 2

Cena za rok: 2000 Kč (1000 Kč za pololetí)

Vedoucí kroužku:
Andrea Kamenická, tel. 547 240 937,
(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Andrea Kamenická, tel. 547 240 937,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Andrea Kamenická, tel. 547 240 937,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk