Muzicírování se čmeláky

čtvrtek • 16.30 – 17.30
Hudebna (LÁNY – Bohunice, Lány 3)

Kroužek pro děti předškolního věku. S pomocí písniček a tanečků se děti věnují jednotlivým tématům ze života. Učí se vnímat základní hudební pojmy, pracují s hudebními nástroji a pomocí zajímavých témat a her se připravují na pohádková vystoupení. Během roku procvičují postupně rytmizaci, intonaci, dynamiku a někteří se po konzultaci s vyučujícím začínají věnovat hře na jednotlivé hudební nástroje.
Elektronické přihlašování do kroužku bude spuštěno 1. 9. 2016.

První hodina: čtvrtek 6.10.2016

Věkový rozsah: 3–6 let

Kapacita kroužku: 15

Volná místa: 3

Cena za rok: 1700 Kč (850 Kč za pololetí)

Vedoucí kroužku:

(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Lucie Stará, tel. 607 247 750,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Lucie Stará, tel. 607 247 750,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk