Dětská jóga

středa • 17.00 – 18.00
Sál - Lány (LÁNY – Bohunice, Lány 3)

Jóga pro předškolní děti je vhodná zejména pro děti se zdravotními
problémy, pro děti hyperaktivní a s poruchami učení.
Děti cvičí jógu formou říkanek, sestav a her. Učí se správně dýchat, provádět koordinované pohyby, relaxovat a radovat se z pohybu.
Elektronické přihlašování do kroužku bude spuštěno 1. 9. 2016.

První hodina: středa 5.10.2016

Věkový rozsah: 4–6,5 let

Kapacita kroužku: 10

Volná místa: - obsazeno -

Cena za 1. pololetí: 1000 Kč

- již OBSAZENO -

Vedoucí kroužku:

(nejlépe Vám poradí s náplní kroužku, vhodností pro Vás/Vaše dítě atp.)

Administrativní kontakt:
Lucie Stará, tel. 607 247 750,
(administrativní úkony - rezervace, platby, přesné termíny konání)

Odpovědná osoba:
Lucie Stará, tel. 607 247 750,
(odpovídá za kvalitu kroužku)

 
Share Button
tisk