Hudební a taneční oddělení

Vedoucí oddělení: LUCIE STARÁ

Našim cílem není vzdělávat pouze jednotlivé děti v hudebním oboru, nýbrž co nejvíce spolupracovat se skupinami nástrojů a vzájemně, pomocí projektů propojovat jejich práci. Za pomoci větších cílových úkolů zvyšovat motivaci dětí ke konečným výsledkům. Výsledky pak dostatečně v závěru prezentovat veřejnosti.
Výuka hry na hudební nástroje nabízí nejen klasickou metodu výuky jednoho žáka s učitelem, ale využívá také k motivaci dětí ke hře práci ve skupinách po 2 – 4. Tento způsob nabízí mnohem více možností, jak výuku zpestřit a podávat ji lákavějším metodou.
Pro hudební oddělení slouží učebna, zaměřená pouze pro naši potřebu, která je vybavena klavíry, keyboardy, kytarami, flétnami a mnoha dalšími nástroji.

Taneční oddělení nabízí v rámci projektu Taneční školičky Píďalky pro děti od tří do šesti let seznámení s prvními tanečními kroky a s jednoduchými choreografiemi. Následně mohou děti pokračovat ve specializaci na Moderní tanec, Orientální tanec a Street tanec, kde se mohou seznámit se základními hudebními znalostmi, rytmikou, základními tanečními kroky a hudebním cítěním. Naučí se také krátké taneční variace i delší choreografie, vyzkouší si improvizovat a vyjadřovat své pocity a nálady tancem, naučí se pracovat v kolektivu. Ve výuce používají šátky, stužky, míčky, taneční látku.

Vystoupení a projekty

Základním hnacím motorem pro motivaci dětí je nějaký hmatatelný cíl. Hudebně-taneční oddělení tedy v průběhu roku pracuje na několika společných akcích.

  • Zimní a letní koncertní vystoupení
  • Hudební a taneční soustředění
  • Párty pro přeškoláky
  • Hudební večírky

oddělení nabízí tyto formy činnosti:

  • – Pravidelná zájmová činnost
  • – Příležitostná zájmová činnost
  • – Letní činnost