Babyklub

		        

Vedoucí oddělení: Petra Goczalová

Cílem oddělení je uspokojit poptávku především rodičů malých dětí, kteří u nás hledají aktivity pro nejmenší i pro sebe ,a snaží se tak vybrat pro dítě co nejvhodnější místo pro jeho rozvoj (psychomotorika, pohybový, sociální i intelektuální rozvoj). Naším přáním je provést děti od nejútlejšího věku do věku školního a mít stále co nabízet jak dětem, tak i jejich rodičům. Chceme tak napomáhat utváření rodinné pohody a tím i spokojenosti našich klientů. Aktivity vedou také k vzájemnému poznávání a soužití rodin v místě jejich působnosti, zabraňujeme tak anonymitě, a tím i bezohlednosti mezi lidmi na velkém sídlišti.

Zástupci oddělení KLUB úzce spolupracují se zástupci projektu MACEŠKA a snaží se nabídnout variantu těm rodičům, kteří ještě nechtějí nechat dítě samotné v kolektivu. Zároveň se tu ale dítě velice dobře připraví na vstup do MACEŠKY.

Oddělení  nabízí tyto formy činnosti:

  • – Pravidelná zájmová činnost
  • – Příležitostná zájmová činnost
  • – Letní činnost