Oddělení sport a zábava

Vedoucí oddělení: Petra Košťálová

Cílem oddělení je nabídnout plnohodnotný program pro využití volného času dětí a mládeže i dospělých, zvýšit pohyblivost a kondici všech účastníků a naučit je pomocí pohybu zdravému životnímu stylu. Dalším cílem je prevence nevhodných jevů ve společnosti – nabízíme i aktivity, kterých se může účastnit celá rodina. Sportovní a taneční kroužky jsou určeny pro děti již od 3 let, mládeži (taneční aktivity) i dospělým (rehabilitační cvičení, kalanetika …).

Oddělení nabízí tyto formy činnosti:

  • – Pravidelná zájmová činnost
  • – Příležitostná zájmová činnost
  • – Letní činnost