Výtvarné oddělení

Vedoucí oddělení: Andrea Kamenická

Oddělení výtvarných aktivit vzniklo v roce 1995 a zaměřuje se na klienty od předškolních dětí po dospělé, a to prostřednictvím spíše výtvarných než rukodělných aktivit v návaznosti jak na staré, tak i moderní umění.
Většina aktivit se realizuje v ateliéru pracoviště Lány, což je kombinace výtvarné a keramické dílny. Toto spojení dává možnost bez problémů začlenit keramiku do výtvarných kroužků a dalších akcí. Oddělení využívá také sklepní prostory, kde jsou umístěny keramické pece.Výtvarné oddělení nabízí výtvarné a keramické kroužky pro děti i dospělé, výukové programy pro MŠ i ZŠ Malý keramik a Hry s hlínou, prázdninové aktivity, akreditovaný kurz pro pedagogy Svět hlíny  a výtvarné dílny s různým zaměřením. Jsme tu nejen pro výtvarně nadané děti, ale i pro ty, které mají o výtvarnou oblast zájem a zatím ani netuší, čeho mohou dosáhnout.

Výtvarné oddělení nabízí tyto formy činnosti:

  • – Pravidelná zájmová činnost
  • – Příležitostná zájmová činnost
  • – Letní činnost
  • – Výukové programy pro MŠ a ZŠ
  • – Akreditované kurzy pro pedagogy