Osobnostně sociální výchova Prevence a zdraví
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Bezpečně na Facebooku

Žáci se prostřednictvím aktivit zážitkové pedagogiky a reflektivní diskuze zamyslí nad bezpečným užíváním sociálních sítí, především Facebooku.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Žáci se prostřednictvím aktivit zážitkové pedagogiky a reflektivní diskuze zamyslí nad těmito tématy:
• tvorba profilu a nastavení facebooku
• sdílení: osobních informací, fotek, videí, statusů a komentářů
• facebook jako nástroj pro kyberšikanu
• anonymita na internetu - kdo je na druhé straně?
• reálné chování versus chování na internetu

Cíle programu:
Cíle programu:
Hlavní cíl: předání znalostí, dovedností a postojů podporující bezpečný pohyb na Facebooku.
- Žáci budou schopni pojmenovat rizika neuváženého používání Facebooku
- Žáci si odnesou informace ohledně možností nastavení Facebooku a zamyslí se nad tím, jak to mají oni
- Žáci se zamyslí nad úskalím a odlišnostmi internetové komunikace a její anonymity
- Žáci se seznámí s řešením obtížných situací (týkající se sociálních sítích, kyberšikany, apod.) včetně možností, kam se obrátit v případě problému
- Žáci budou znát základní informace o kyberšikaně

Určeno pro: 5.- 6. třída

Délka programu: 120 min

Termín: dle dohody (převážně v dopoledních hodinách)

Cena: 40 Kč - pokud program probíhá v Lužánkách, 50 Kč - pokud program probíhá na základní škole

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Mgr. Hana Buchtová, tel. 549 524 113, e-mail:

Průřezová témata:
Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Informační a komunikační technologie, Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální

Share Button
tisk