Historie, vlastivěda, Brno Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Brno - Bitva, která se nekonala

Brno dramatické. Jak Brno obléhali Švédové aneb Proč na Petrově zvoní poledne už v jedenáct.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
V rolích obránců i dobyvatelů města Brna v době 30-ti leté války si žáci ve formě dramatické improvizace prožijí historickou událost, která měla dle pověsti překvapivý konec.

Cíle programu:
- seznámení s brněnskými pověstmi
- řešení konfliktu mezi dvěma skupinami
- strategické plánování
- diplomatické vyjednávání

Určeno pro: 3. až 6. třída ZŠ

Délka programu: 180 minut

Termín: Týden výukových programů 27.2.-3.3.2017 brno-mestokdezijeme.luzanky.cz

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Katja Ropret Perne, tel: 734 152 847, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a společnost

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence občanské

Share Button
tisk