Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Válečné Brno

Vydejte se s námi po stopách bitev a válek města Brna! (komentovaná procházka)pracoviště Lány, Bohunice

Popis programu:
Víte o tom, že Brno bylo vždy považováno za nedobytné město, kterého se bál i Napoleon? Zajímá vás, kudy vedly slavné městské hradby a čím Brňané nejvíc naštvali Švédy? Víte, kde v Brně sídlilo gestapo, a všimli jste si, že máme v centru kameny zmizelých?
Chcete zjistit spoustu zajímavých informací o bitvách i válkách města Brna?

Tak neváhejte a pojďte s námi na procházku!
Sraz je na Svoboďáku u kašny.

Program je možné upravit dle právě probírané látky ve škole.

Cíle programu:
- seznámení s historií bitev a válek spojených s Brnem, formou komentované procházky městem

Určeno pro: 6. - 9. třída

Délka programu: 120 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 90 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lány, Lány 3, 625 00 Brno
Mgr. Helena Matulová Dipl.um., tel. 776 585 811, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk