Tradice a svátky roku Výtvarná činnost, keramika Historie, vlastivěda, Brno Polytechnická výchova, rukodělné činnosti
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

České tradiční Vánoce

Kombinovaný výukový program. Děti se seznámí s adventem formou dobových her a vyzkouší si tradiční vánoční zvyky. Výtvarné tvoření s vánoční tematikou.pracoviště Louka, Vinohrady

Popis programu:
Kombinovaný výukový program, který je členěn na dvě části - dramatickou a výtvarnou. Zábavnou formou provedeme děti historií, tradicemi a zvyky. Formou dobových her se děti seznámí s adventem a vánočními zvyky. Děti si vyzkouší možná už zapomenuté štědrovečerní obyčeje a nahlédnou do tajů vánoční magie. V programu se uplatňují prvky zážitkové pedagogiky a dramatické výchovy. V druhé části programu si děti ve výtvarné dílně vyrobí dva výrobky s vánoční tematikou.

Cíle programu:
Děti se seznámí s adventem a vánočními tradicemi naší kultury.
Osvojí si komunikaci a práci ve skupině.
Děti si během výtvarné části rozvíjí kreativitu, jemnou motoriku, upevňují si pracovní postupy a návyky.

Určeno pro: 1. - 3. ročník ZŠ, školní družiny

Délka programu: 120 minut

Termín: 1. 12. - 21. 12. 2017

Cena: 70 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Louka, Bzenecká 23, 628 00 Brno
Mgr. Eva Petrášová, telefon: 734 756 063, e-mail:

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk