Tradice a svátky roku Přírodověda, ekologie Výtvarná činnost, keramika Polytechnická výchova, rukodělné činnosti
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Studánka - velikonoční program

Velikonoční program pro 1.-5. třídy, ve kterém se děti seznámí s postními a velikonočními zvyky.pracoviště Lata, Žabovřesky

Popis programu:
Velikonoční program pro 1.-5. třídy, ve kterém se děti seznámí s postními a velikonočními zvyky, upečou a nazdobí si vrkoč, zasadí si jarní květiny a vytvoří si tak velikonoční dekoraci. Současně budou zachraňovat studánku, a uvědomí si tak důležitost vody v našem životě.

Cíle programu:
Upevnění vztahu k tradicím, historii a zvykům. Prohloubení ekologického cítění.
Rozvoj kreativity a vztahu k rukodělným činnostem.

Určeno pro: 1 - 5. třída

Délka programu: 3,5 hodiny

Termín: 19.- 23.3.2018

Cena: 80 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lata, Plovdivská 8, 616 00 Brno
Mirka Dančáková, , 702 054 598

Průřezová témata:
Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk