Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Historie, vlastivěda, Brno Výtvarná činnost, keramika
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Hliněné proměny

Příběh hlíny jako materiálu k tvoření. Jednoduché zpracování hlíny do tvaru nádoby nebo jiného trojrozměrného tvaru technikou pinch pot.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Příběh hlíny od pravěku po současnost o tom, jak se vyvíjely postupy jejího zpracování, proč ji nepřekonaly plasty a ani jiné syntetické materiály. Děti se ocitnou v době pravěké, budou vykonávat posvátný rituál pomocí primitivních hudebních nástrojů a vytvoří si misku nebo hudební nástroj. Výrobek je možné vypálit v elektrické peci nebo v ohništi, to však pouze při návštěvě lekce Zahradní kuchtění.
Výrobky:
1.Miska z doby pravěké - nádoba točená z ruky
nebo
2.Chrastítko z Afriky - hudební nástroj

Cíle programu:
Děti si vytvoří užitkový předmět z ryze přírodního materiálu, který je blízký našemu vnímání díky své plasticitě. Děti se naučí správný postup ručního vytáčení nebo výroby dutého tvaru. Krátce se také seznámí s historií.

Určeno pro: 1.- 3. třída a školní družiny

Délka programu: 90 minut

Termín: od dubna 2016

Cena: 60 Kč - lektorné, materiál

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a příroda

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní

Share Button
tisk