Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Výtvarná činnost, keramika Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

I dámy tvoří Dámu

Dřevo je odjakživa vhodným prostředkem k tomu, aby se s ním děti naučily pracovat. Práce se dřevem jim umožní ho opracovávat a vytvořit smysluplný výrobek.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Děti si ve 210 minutovém programu vytvoří vše potřebné pro hru Dáma, včetně textilní herní plochy zdobené tiskem. Herní kameny si vyrobí ze dřeva. Při vlastní činnosti si uvědomí a vyzkouší vlastnosti materiálu, získají dovednost používat metr, pilku, svěrák, nástroje k obroušení a hlazení dřeva a možnosti povrchové úpravy. Veškerá činnost bude motivována příběhem a vedena zážitkově.

Cíle programu:
Cílem výukového programu je pomocí zážitku z vlastní rukodělné činnosti získat znalosti a dovednosti, týkající se práce se dřevem a s nástroji, a techniky této řemeslné činnosti. Smyslem je podpořit technické i kreativní myšlení, schopnost opracovat známý materiál a používat nástroje a v neposlední řadě i posilovat vztah k manuální práci a rozvíjet jemnou motoriku.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 210

Termín: celý rok

Cena: 70 Kč - lektorné, materiál

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk