Polytechnická výchova, rukodělné činnosti Prevence a zdraví Přírodověda, ekologie
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Vaření na zahradě

Děti postaví jednoduchou plotnu, rozdělají si oheň, namelou mouku, připraví jídlo a naučí se chápat smysl ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Děti si z jednoduchých materiálů postaví venkovní plotnu, nasekají dříví, rozdělají oheň, namelou mouku, zadělají těsto a upečou placky. Z bio tvarohu a bylinek připraví pomazánku. Na závěr napíšou své vlastní recepty a návody. Pracují ve skupinách, které se při činnostech střídají a na konci zhodnotí společný výsledek.
V průběhu programu se dozví o různých obilovinách, jejich historii a současném využití a způsobu zpracování. Rovněž poznají základní byliny, jejich chuťové a léčivé vlastnosti a význam pro kuchyni.

Cíle programu:
Naučit děti zacházet s jednoduchými domácími nástroji,
seznámit je s principy zdravé výživy, umět vyhodnotit rizika při práci a vhodně chránit své zdraví dodržováním
bezpečnostních zásad.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 12

Termín: září, říjen, duben,květen, červen

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Člověk a příroda, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence pracovní, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní

Share Button
tisk