Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Přísloví a rčení

Program seznamuje žáky s více i méně známými příslovími a rčeními formou dramatické výchovy.pracoviště Linka, Starý Lískovec

Popis programu:
Program seznamuje žáky s více i méně známými příslovími a rčeními. Hledáme nejrůznější významy lidové slovesnosti předávané po generace. Žáci pracují s metaforou, obrazem a vlastní představivostí.
Program přizpůsobíme věku a schopnostem dětí.
S sebou si, prosím, vezměte přezůvky, svačinu.

Cíle programu:
Rozvoj jazykových dovedností, představivosti a rozšíření slovní zásoby.

Určeno pro: 1. stupeň ZŠ

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávky (po dohodě i jinak)

Termín: V průběhu celého školního roku ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit)

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Linka, Kosmonautů 4, 625 00 Brno
Eva Mohaplová,

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k učení

Share Button
tisk