Literatura - díla a autoři Drama a divadlo Historie, vlastivěda, Brno Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Staré řecké báje a pověsti

Seznámení s antickou mytologií a hledání jejích stop v současnosti.



pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Žáci si v rolích hrdinů bájí a pověstí projdou jejich pohnutými osudy a pokusí se nalézt některé souvislosti se současnou realitou.
Při společné cestě podle vybrané báje či pověsti (příběh dle vašeho výběru) mají účastníci možnost lépe porozumět světu i sobě.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Žáci dostanou možnost skrze hru v roli zažít pohnuté osudy hrdinů starých řeckých bájí a pověstí. Seznámí se s mytologií dávných civilizací a pokusí se najít její stopy v současnosti.

Určeno pro: 2. stupeň ZŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií.

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč - S s

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel. 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail: .

Průřezová témata:
Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk