Osobnostně sociální výchova Přírodověda, ekologie Drama a divadlo
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Vztah člověka ke zvířatům - Brémští muzikanti

Program podporující aktivní zamyšlení nad vztahem člověka ke zvířatům.pracoviště Labyrint, Bohunice

Popis programu:
Děti si společně procházejí děj známé pohádky podle bratří Grimmů, ztvárňují jednotlivé postavy a rozehrávají klíčové situace. Na závěr shrnují zkušenosti a zážitky z dramatické hry i ze života.

S sebou si účastníci vezmou svačinu, přezůvky a oblečení, ve kterém si mohou sednout na zem. V době přestávky možnost občerstvení v našem klubu.

Cíle programu:
Děti se zamýšlejí nad vztahem člověka ke zvířatům - jak se k nim chováme a jak bychom se k nim chovat měli.
Rozvíjejí si při tom svou představivost, obrazotvornost a paměť.

Určeno pro: Max. 2. třída ZŠ

Délka programu: 2 - 3 hodiny včetně přestávek (po dohodě i jinak).

Termín: Po celý školní rok dopoledne ve všední dny - od 9 do 12 hodin (podle domluvy lze čas pozměnit). S jednou třídou můžeme zrealizovat i více programů během celého školního roku. Termíny a skladba programů na celý rok budou konzultovány s učitelem.

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno
Mgr. Tomáš Doležal, tel.: 547 354 383, mobil: 604 919 120, e-mail:

Průřezová témata:
Environmentální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a příroda

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk