Literatura - díla a autoři Média a film Multikulturní výchova Prevence a zdraví Osobnostně sociální výchova
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Bijásek

Promítání celovečerních filmů doplněné výkladem o předloze, autorovi, okolnostech vzniku filmu a o událostech, kterým se děj věnuje.pracoviště Lidická, Brno-střed

Popis programu:
Program vychází z promítání celovečerních filmů, na které navazuje debata spojená s výkladem o předloze, autorovi, okolnostech vzniku filmu a nebo o událostech, kterým se film věnuje.
Výběr filmu je přizpůsoben věku účastníků.

Cíle programu:
Cílem programu je seznámit žáky s filmovou podobou významných literárních děl zejména českých spisovatelů a se stěžejními díly světové kinematografie.  

Určeno pro: mateřské školy, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia

Délka programu: 2 - 3 vyučovací hodiny

Termín: Ve dnech školního vyučování celoročně.

Cena: 30 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno
Alena Vlhová, tel.: 549 524 112, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova demokratického občana, Multikulturní výchova, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a svět práce, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace

Rozvíjené kompetence:
Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence občanské

Share Button
tisk