Hudba Média a film Historie, vlastivěda, Brno
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Písničky z Brněnska a okolí

Folklorní tvorba z Brněnska, Líšně a okolí.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Třída se seznámí s původní folklorní tvorbou z Brna a okolí (písně v kombinaci s brněnskými pověstmi)formou, propojenou s návštěvou nahrávacího studia. Třída bude aktivně vytvářet nové aranže podle původních zachovaných záznamů. Vznikne společná hudební nahrávka, kterou bude mít třída k dispozici na CD.

Program je určen žákům od 3.-9. ročníku ZŠ.

Lektor: Mirek Obrátil

Cíle programu:
- poznání původní lidové tvořivosti z Brněnska
- rozvoj vlastního vyjádření při tvorbě hudební nahrávky
- podpora pozitivního klimatu třídy a vzájemné spolupráce prostřednictvím společná umělecké tvorby

Určeno pro: od 3. třídy

Délka programu: 150 minut

Termín: dle domluvy

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Mgr. Miroslav Obrátil, tel. 724 232 739, e-mail:

Průřezová témata:
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Umění a kultura, Člověk a společnost, Informační a komunikační technologie

Rozvíjené kompetence:
Kompetence občanské, Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů

Share Button
tisk