Pohybové aktivity
mateřské školy
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
SŠ a gymnázia

Hurá do cirkusu

Představení malých artistů z kroužků Cirkusu LeGrando a praktická ochutnávka vybraných disciplín.pracoviště Legato, Kohoutovice

Popis programu:
Během programu účastníci zhlédnou cirkusové vystoupení a vybrané disciplíny si vyzkoušejí na vlastní kůži. 9.00 - 10.30 - představení pro školy, ve kterém hrají děti z kroužků Cirkusu LeGrando. 10.30 - 12.00 - praktická ochutnávka několika cirkusových disciplín (chůze po laně, balanc na kouli, točení talířů...).

Cíle programu:
Žáci mohou vidět své spolužáky v netradiční roli - v úloze cirkusových artistů. Žáci si prakticky vyzkoušejí několik disciplín.

Určeno pro: většinou spolužáci dětí, které vystupují v představení

Délka programu: 3 hodiny

Termín: Na základě domluvy a vypsaných termínů - obvykle duben

Cena: 50 Kč

Pořádající pracoviště a kontakt:
pracoviště Legato, Stamicova 7, 623 00 Brno
Jovan M. Jovanovski, , 604 847 114

Průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova

Vzdělávání v oblasti:
Člověk a zdraví, Umění a kultura, Člověk a jeho svět

Rozvíjené kompetence:
Kompetence sociální a personální, Kompetence komunikativní, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k učení

Share Button
tisk